Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Białorusi

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) przedterminowych wyborów parlamentarnych na Białorusi (17 listopada 2019 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.
Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych (STO) planowany jest orientacyjnie od 12 do 20 listopada 2019.

Wymagania:
• ukończone 18 lat;
• posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
• posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
• znajomość języków angielskiego i białoruskiego/rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
• kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Białorusi.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Białorusi, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

Kandydatom bez doświadczenia w obserwacji wyborów rekomendujemy ukończenie kursu on-line.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Mińska, pobytu na Białorusi (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem tutaj.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 października 2019 r. do godz.12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 14 października 2019 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content