Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Białorusi

Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na długoterminowych obserwatorów (LTO) przedterminowych wyborów parlamentarnych na Białorusi (17 listopada 2019 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. 

Wyjazd obserwatorów długoterminowych (LTO) planowany jest orientacyjnie od 10 października do 24 listopada 2019.

Wymagania:
• ukończone 18 lat;
• posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
• posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
• znajomość języków angielskiego i białoruskiego/rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
• doświadczenie w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnych OBWE/ODIHR (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej lub ukończenie kursu dla obserwatorów długoterminowych zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej);
zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
• kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Białorusi.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Białorusi, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Mińska, pobytu na Białorusi (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 września 2019 r. do godz.12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 27 września 2019 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content