Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Strategia włączania mieszkańców na etapie realizacji projektów wybranych w procesie Budżetu Partycypacyjnego (BP) w Ozurgeti

Strategia włączania mieszkańców na etapie realizacji projektów wybranych w procesie Budżetu Partycypacyjnego (BP) w Ozurgeti

W ramach tegorocznego projektu prowadzonego przez przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) w Gruzji wypracowywany jest model włączania mieszkańców w realizację projektów wyłonionych w procesie BP. Do pilotażowego działania wybrano municypalitet Ozurgeti. To właśnie w tym municypalitecie, a konkretnie w mieście Ozurgeti przeprowadzono w tym roku pierwszy raz proces BP. W ramach procesu BP municypalitet Ozurgeti przyznaczył 150 tysięcy lari na realizację projektów. Mieszkańcy zgłosili 14 projektów, spośród których w drodze głosowania wybrano trzy do realizacji. Jeden z nich – renowacja stadionu, został wytypowany do przetestowania metody włączania mieszkańców na etapie realizacji projektu. Ta innowacyjna idea spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli municypalitetu.

Już podczas pierwszych, przygotowawczych spotkań pojawiało się pytanie: jak będziemy włączać mieszkańców w realizację projektów BP? Odpowiedź na nie, zgodnie z założeniem działania pilotażowego, miała zostać wypracowana w trakcie warsztatu z udziałem międzynarodowego eksperta w zakresie planowania partycypacyjnego. W tym celu, na początku sierpnia, został przeprowadzony warsztat dla przedstawicieli Urzędu i Rady Municypalitetu Ozurgeti, a także lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców. Celem warsztatu był wybór metod, wypracowanie modelu włączania mieszkańców na etapie realizacji inwestycji projektów BP i opracowanie planu działania. Ważnym elementem przygotowań była analiza procesu inwestycji w Gruzji wypracowana przez praktyków z różnych municypalitetów, przez gruzińską architektkę-urbanistkę Anę Bibilashvili, a także mentora BP z miasta Gori, wieloletniego pracownika Wydziału Infrastruktury i Działu Zamówień Publicznych – Iago Tsiklauri. W warsztacie wzięli również udział autorzy zwycięskiego projektu renowacji stadionu BP, dzięki czemu od samego początku mieszkańcy mogą współuczestniczyć w tworzeniu najlepszych dla nich rozwiązań.
W rezultacie warsztatu powstał plan włączania mieszkańców na każdym etapie renowacji stadionu w Ozurgeti, którego realizacja rozpocznie się już we wrześniu. Podczas najbliższych trzech miesięcy eksperci przedstawicielstwa FSM będą wspierać wdrażanie planu, w celu przeprowadzenia procesu w sposób najbardziej efektywny. W opinii uczestników warsztatu, jego największym walorem jest to, że decyzje o tym, który projekt powinien być realizowany, podejmują obywatele.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content