Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Usługi społeczne: Wizyta studyjna delegacji ukraińskiej w Polsce

Usługi społeczne: Wizyta studyjna delegacji ukraińskiej w Polsce

W minionym tygodniu, delegacja z Ukrainy wzięła udział w wizycie studyjnej w Polsce w ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W skład delegacji weszli: kierownicy departamentów oraz dyrektoriatów Ministerstwa Polityki Społecznej i Wiceminister ds. Eurointegracji.

Uczestnicy wizyty podczas pięciodniowego pobytu odwiedzali różne instytucje zajmujące się organizacją i świadczeniem pomocy społecznej w Polsce: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach, Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną oraz organizacje pozarządowe zajmujące się świadczeniem usług społecznych.

Oprócz zapoznania się z polskim doświadczeniem w sferze świadczenia usług społecznych, uczestnicy mieli również możliwość podzielenia się własnymi rozwiązaniami w tym temacie.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content