Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Szkolenie dla kandydatów na obserwatorów krótkoterminowych (STO) w misjach obserwacji wyborów

Szkolenie dla kandydatów na obserwatorów krótkoterminowych (STO) w misjach obserwacji wyborów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacja Solidarności Międzynarodowej zapraszają osoby zainteresowane obserwacją wyborów na dwudniowe szkolenie: „Training for Short Term Election Observers (STO)”, poświęcone krótkoterminowej obserwacji wyborów w ramach misji Unii Europejskiej oraz ODIHR/OBWE.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 września 2019 r.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim przez doświadczonych prelegentów – obserwatorów misji wyborczych, pracowników ODIHR/OBWE oraz Election Observation and Democracy Support – EODS. Ukończenie szkolenia będzie ważnym atutem w przyszłych procesach rekrutacji obserwatorów krótkoterminowych do misji ODIHR/OBWE oraz Unii Europejskiej. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program szkolenia w terminie późniejszym.
Udział w szkoleniu oraz materiały dla uczestników są bezpłatne. Oferujemy również lunch podczas szkolenia. Nie pokrywamy natomiast kosztów dojazdu, zakwaterowania w Warszawie ani innych posiłków.

Na szkolenie zapraszamy zainteresowane osoby, które:

• nie posiadają doświadczenia w obserwacji wyborów lub posiadają niewielkie doświadczenie (max. jedną misję obserwacyjną),
• ukończyły 18 lat,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• znają jęz. angielski w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2),
• ukończyły kurs e-learningowy ODIHR dostępny na stronie internetowej lub kursy e-learningowe Unii Europejskiej („Short-Term Observers Course” i „Safety and Security Course”) – certyfikat ze szkolenia należy dołączyć do zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia oraz o załączenie kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu e-learningowego. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 25 lipca 2019 r. godz. 10:00.

Wyniki rekrutacji (tylko nazwiska osób zakwalifikowanych na szkolenie) zostaną ogłoszone do 12 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach.

Szkolenie jest możliwe dzięki wsparciu programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Unii Europejskiej (EODS) oraz ODIHR/OBWE.

Skip to content