Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Drugi zjazd Akademii Partycypacji

Drugi zjazd Akademii Partycypacji

Jednym z ważniejszych elementów budżetu partycypacyjnego (BP) jest włączanie mieszkańców na różnych etapach procesu, tak aby mogli przekazać swoje pomysły, ale także wziąć udział w dyskusji o najważniejszych sprawach swojego municypalitetu. Dlatego jednym z zadań Akademii Partycypacji, prowadzonej przez FSM w Gruzji jest przygotowanie uczestników do prowadzenia spotkań z mieszkańcami w ramach BP.

Jak organizować spotkania z mieszkańcami w ramach procesu budżetu partycypacyjnego, jak się do nich przygotować i skutecznie poprowadzić? Na te pytania starali się znaleźć odpowiedzi uczestnicy szkolenia w ramach  drugiego zjazdu Akademii Partycypacji (AoP)*, który odbył się  na przełomie maja i czerwca w Tbilisi w biurze przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Trening poświęcony moderacji i facylitacji spotkań z mieszkańcami poprowadziła Angela Starovoytova, ekspertka z zakresu pracy z konfliktami, a także przygotowania praktyków BP na Ukrainie.

Oprócz stałych uczestników Akademii udział w warsztatach wzięło także pięciu lokalnych koordynatorów z municypalitetu Signagi i Mestii, w których FSM wspiera wprowadzanie budżetu partycypacyjnego.

Uczestnicy Akademii podczas praktycznych zadań, symulacji i pracy w grupie poznawali tajniki skutecznej komunikacji, metody prowadzenia spotkań, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zdobytą wiedzę będą mogli sprawdzić już niedługo podczas praktyk prowadzonych w ramach programu Akademii.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

*Akademia partycypacji to proces szkoleniowy, składający się z elementu teoretycznego i praktycznego mający na celu merytoryczne przygotowanie kadr z zakresu pracy z budżetem partycypacyjnym. Uczestnicy będą mogli uzyskać certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. W Akademii biorą udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz różnych instytucji z całej Gruzji – w sumie piętnaście osób, które zostały wybrane w drodze otwartej rekrutacji.

Skip to content