Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie

Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie

Miejsce realizacji: 8 regionów: wschód, centrum, zachód

Wartość projektu :  230 000 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi :

Towarzystwo Lwa

Kontekst:

Pomimo wysokiego poparcia  dla UE i integracji europejskiej wśród ukraińskiego społeczeństwa, wiedza na temat Unii Europejskiej i korzyści płynących ze współpracy z nią nie jest powszechna. Jedną z przyczyn jest brak informacji na temat procesów zachodzących pomiędzy UE a Ukrainą, w szczególności na temat implementacji umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE i  jej związku z modernizacją Ukrainy oraz zmian jakie przyniesie w życiu przeciętnego obywatela.

Projekt:

Projekt „Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie”  stanowił rozwinięcie i poszerzenie działań realizowanych dotąd przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) we współpracy z ukraińskimi partnerami w ramach projektu pt. „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”[1].

Celem projektu była aktywizacja ukraińskich mediów regionalnych i lokalnych na rzecz działań mających na celu dostarczenie społeczeństwu informacji na temat procesów związanych z integracją europejską i ich konsekwencji w skali całej Ukrainy oraz w poszczególnych regionach.

W ramach projektu odbyły się:

 • treningi dla dziennikarzy (tworzenie kampanii społecznych, przygotowywanie projektów własnych programów wydarzeń);
 • dwudniowe wydarzenia związane z integracją europejską w siedmiu ukraińskich miastach („Ukraina w Europie”);
 • dwie wizyty studyjne wewnątrz Ukrainy (wrzesień 2019):
 • wizyta dziennikarzy w Iwano-Frankiwsku miała na celu poznanie pozytywnych i ciekawych doświadczeń regionu w kontekście procesów integracji europejskiej w zakresie przedsiębiorczości, biznesu, działań społeczno-obywatelskich,
 • wizyta w Mariupolu ukraińskich dziennikarzy z innych regionów kraju, zajmujących się szeroko pojętą integracją europejską Ukrainy, pozwoliła lepiej zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją różne regiony Ukrainy (w tym te najbardziej doświadczone przez wojnę Rosji z Ukrainą) w kontekście integracji europejskiej;
 • spotkanie podsumowujące (przedstawienie zrealizowanych projektów własnych, spotkanie i dyskusja z Myrosławem Marynowyczem, ukraińskim dysydentem czasów sowieckich, prorektorem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, aktywnie zaangażowanym w procesy demokracji i integracji europejskiej Ukrainy).

Wydarzenia zrealizowane w poszczególnych miastach:

 • W Czerkasach (maj 2019 r.) – wydarzenia dotyczące ekologii oraz współpracy różnych środowisk lokalnych pod hasłem: „Europejskie standardy dla ruchu rowerzystów w Czerkasach. Jak je spełniać?” (okrągły stół, bieg rowerowy, wręczenie nagród w konkursie na najciekawszy krótki filmik zachęcający do ekologicznego życia).
 • W Kropywnycki (maj-czerwiec 2019 r.) – wydarzenia w ramach akcji „Ukraina w Europie” pod hasłem „Dlaczego Kropywnycki ma być ekologicznym europejskim miastem?” (okrągły stół, master class dla nauczycieli w celu opanowania technik oraz zdobycia umiejętności realizowania filmików animowanych o tematyce ekologicznej). Niezwykle istotnym tematem dla Kropywnyckiego jest zanieczyszczenie powietrza, jedno z większych na Ukrainie. W wyniku okrągłego stołu władze miasta wprowadziły zakaz wyrębu drzew bez specjalnych pozwoleń oraz stworzyły stałą platformę do konsultacji ds. ekologii z organizacjami obywatelskimi.
 • W Winnicy (lipiec 2019 r.) – wydarzenia pod hasłem dotyczącym ekologii: „Winnica mówi tak czystemu środowisku i nie plastikowi” (okrągły stół, wręczenie nagród dla zaangażowanych w projekt dzieci). Ponadto zostało przygotowane wspólne Memorandum promujące działania na rzecz ekologii i wykorzystania opakowań nie plastikowych. Dzieci ze szkoły-internatu przygotowały torby materiałowe, które rozdawały wraz z ulotkami reklamującymi ekologiczne opakowania kupującym w supermarketach miejscowej sieci „Warszawa”, która wspierała projekt.
 • W Tarnopolu (lipiec 2019 r.) – wydarzenia w ramach akcji „Ukraina w Europie” odbyły się pod hasłem „Jak zagospodarować przestrzeń wokół tarnopolskiego jeziora i zamku z wykorzystaniem europejskich wzorów?” (specjalistyczna dyskusja, wielka miejska akcja „Święto jeziora”, konkurs na rysunki wśród dzieci, dotyczący tego, w jaki sposób chciałyby, aby jezioro/przestrzeń wokół jeziora wyglądało).
 • W Zaporożu (wrzesień 2019 r.) – okrągły stół pod hasłem „Społeczność miasta wspiera działania na rzecz europejskiego, zielonego Zaporoża”. Zorganizowano publiczną akcję sadzenia zieleni na miejskim skwerze, byłym parku miejskim, na którym wbrew woli społeczności miasta wycięto większość drzew i zniszczono zieleń. Lokalna Gazeta „Mig” wręczyła specjalne nagrody najbardziej aktywnym mieszkańcom i aktywistom.
 • W Mariupolu (wrzesień 2019 r.) – wydarzenia w ramach projektu pod hasłem „ W jaki sposób przejść od sytuacji koncentracji na problemach do tworzenia możliwości dla miasta?” (okrągły stół, wystawa prac o tematyce społeczno-politycznej, spotkanie z dziennikarzami innych mediów ).
 • W Iwano-Frankiwsku (październik 2019) – okrągły stół dotyczący tematyki związanej z działalnością dwóch ważnych, zapoczątkowanych w tym mieście, inicjatyw: „Tepłemisto” i „Urban space”. Platforma „Tepłemisto” łączy różne środowiska obywatelskie i biznesy, które działają na rzecz rozwoju miasta. Współpracuje również z sukcesem z władzami miasta.

Aktualności:

Rusza nowy projekt FSM pt. „Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie”
„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Czerkasach i Kropywnyckim
„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej w Winnicy i Tarnopolu
„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Zaporożu
„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Mariupolu
„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Iwano-Frankiwsku
Zakończenie projektu: „Media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej na Ukrainie”

[1] „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” to projekt realizowany przez Fundację od września 2015 roku do marca 2019 roku. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i profesjonalizmu ukraińskich mediów regionalnych w zakresie problematyki związanej z wprowadzaniem w życie postanowień Umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, jak również poszerzenie świadomości społeczeństwa ukraińskiego na temat obowiązków i zmian wynikających ze stowarzyszenia.

 

 

Skip to content