Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Szkolenie dla kandydatów na obserwatorów długoterminowych (LTO) w misjach obserwacji wyborów

Szkolenie dla kandydatów na obserwatorów długoterminowych (LTO) w misjach obserwacji wyborów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacja Solidarności Międzynarodowej zapraszają osoby zainteresowane obserwacją wyborów na  czterodniowe szkolenie: „Training for Long Term Election Observers (LTO)”, poświęcone długoterminowej obserwacji wyborów w ramach misji Unii Europejskiej oraz ODIHR/OBWE.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 13-16 czerwca 2019 r.

Szkolenie, w którym poza obywatelami RP wezmą udział przedstawiciele innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, będzie prowadzone w języku angielskim przez doświadczonych prelegentów – obserwatorów misji wyborczych,  pracowników ODIHR/OBWE oraz Election Observation and Democracy Support – EODS. Ukończenie szkolenia będzie ważnym atutem w przyszłych procesach rekrutacji obserwatorów długoterminowych do  misji ODIHR/OBWE oraz Unii Europejskiej. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program szkolenia w terminie późniejszym.

Udział w szkoleniu oraz materiały dla uczestników są bezpłatne. Oferujemy również lunch podczas szkolenia. Nie pokrywamy natomiast kosztów dojazdu, zakwaterowania w Warszawie ani innych posiłków.

Na szkolenie zapraszamy zainteresowane osoby, które:

  • nie mają jeszcze doświadczenia w długoterminowej obserwacji wyborów,
  • mają doświadczenie w krótkoterminowej obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnych ODIHR/OBWE lub Unii Europejskiej (udział w co najmniej jednej misji),
  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • znają jęz. angielski w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2),
  • ukończyły kurs e-learningowy ODIHR dostępny na stronie internetowej  lub kursy e-learningowe Unii Europejskiej („Short-Term Observers Course” i „Safety and Security Course” ) – certyfikat ze szkolenia należy dołączyć do zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia  oraz o załączenie kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu e-learningowego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 27 maja 2019 r., godz. 12:00.

O wynikach rekrutacji osoby aplikujące zostaną stosownie poinformowane do dnia 30 maja 2019 r.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach.

Skip to content