Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na wybory prezydenckie w Kazachstanie

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na wybory prezydenckie w Kazachstanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Kazachstanie (9 czerwca 2019 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie od 5 do 12 czerwca 2019.

Wymagania:
• ukończone 18 lat;
• posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
• posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
• znajomość języków angielskiego i kazachskiego/rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
• kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Kazachstanu.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Kazachstanu, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów. Kandydatom bez doświadczenia w obserwacji wyborów rekomendujemy ukończenie kursu on-line.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Kazachstanu, pobytu (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2019 r. do godz.12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 21 maja 2019 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje[at]solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content