Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Rusza nowy projekt FSM pt. „Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie”

Rusza nowy projekt FSM pt. „Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie”

Ruszył nowy projekt skierowany do mediów regionalnych na Ukrainie. Inauguracja połączona z treningiem miała miejsce w Kijowie w ub. tygodniu. Projekt stanowi rozwinięcie i poszerzenie działań realizowanych dotąd przez FSM we współpracy z ukraińskimi partnerami w ramach projektu pt. „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”. Głównym celem nowego projektu jest aktywizacja mediów regionalnych tak, aby inicjowały i realizowały we współpracy z lokalnymi środowiskami różnego typu działania (kampanie informacyjne, dyskusje itd.) przybliżające mieszkańcom praktyczne rezultaty i problemy związane z procesem integracji europejskiej.

W projekcie bierze udział 15 dziennikarzy z 11 mediów o różnych profilach (prasa, portale internetowe, telewizja, radio) z ośmiu ukraińskich miast: Czerkasów, Winnicy, Kropiwnickiego, Kamieńca Podolskiego, Mariupola, Zaporoża, Iwano-Frankiwska i Tarnopoal. Do udziału zostali zaproszeni wybrani uczestnicy dotychczasowego projektu, którzy w ciągu ostatnich 3,5 roku wzięli w nim aktywny i twórczy udział.

Podczas pierwszego, połączonego z treningiem, spotkania w Kijowie uczestnicy projektu otrzymali wiedzę na temat zasad przygotowywania kampanii społecznych, z uwzględnieniem specyfiki tego typu kampanii realizowanych przez media. Pracowali także nad opracowaniem roboczych programów wydarzeń pt. „Ukraina w Europie” w swoich miastach.

W ramach projektu odbędą się również dwie wewnątrz ukraińskie wizyty studyjne (do Tarnopola i Iwano-Frankiwska oraz Mariupola).

Partnerem FSM w realizacji projektu jest ukraińskie Stowarzyszenie Towarzystwo Lwa.

Skip to content