Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na wybory parlamentarne w Mołdawii

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na wybory parlamentarne w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów parlamentarnych w Mołdawii (24 lutego 2019 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie od 20 do 27 lutego 2019 r.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub rumuńskiego/mołdawskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
  • Zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
  • kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Mołdawii.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Mołdawii, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów. Kandydatom bez doświadczenia w obserwacji wyborów rekomendujemy ukończenie kursu on-line

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF 

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Kiszyniowa, pobytu w Mołdawii (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Ze względu na pilny termin wyjazdu zgłoszenia będą przyjmowane do 30 stycznia 2019 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 1 lutego 2019 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content