Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na wybory parlamentarne w Mołdawii

Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na wybory parlamentarne w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na długoterminowych obserwatorów (LTO) wyborów parlamentarnych w Mołdawii (24 luty 2019 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.
Wyjazd obserwatorów długoterminowych planowany jest orientacyjnie od 15 stycznia 2019 do 3 marca 2019.

Wymagania:
• ukończone 18 lat;
• posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
• posiadanie paszportu ważnego przez co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji;
• znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub rumuńskiego/mołdawskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
• doświadczenie w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnych OBWE/ODIHR (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej) oraz szeroko rozumiane doświadczenie zawodowe/naukowe związane z Mołdawią.
• kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Mołdawii.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Mołdawii, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.
Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Kiszyniowa, pobytu w Mołdawii (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.
Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: rekrutacja Moldawia 2019

Ze względu na pilny termin wyjazdu zgłoszenia będą przyjmowane do 2 stycznia 2019 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 4 stycznia 2019 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content