Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Dołącz do naszego zespołu! Specjalist(k)a – koordynator(ka) projektów

Dołącz do naszego zespołu! Specjalist(k)a – koordynator(ka) projektów

Nr oferty 3/2018

Stanowisko: specjalist(k)a – koordynator(ka) projektów na obszarze państw Partnerstwa Wschodniego
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę (3 miesiące – okres próbny, następnie umowa na czas określony – 2 lata).

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie, częste podróże do państw Partnerstwa Wschodniego.

Zakres zadań:

 • tworzenie koncepcji projektów własnych FSM oraz ich samodzielne wdrażanie;
 • koordynowanie projektów prowadzonych przez partnerów FSM;
 • koordynowanie pracy zespołu odpowiedzialnego za realizację projektów;
 • utrzymywanie roboczych kontaktów z partnerami zagranicznymi;
 • tworzenie raportów merytorycznych oraz finansowych.

Wymagania:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE;
 •  doskonała znajomość specyfiki obszaru postsowieckiego, w szczególności sytuacji polityczno-społecznej oraz przestrzeni informacyjnej w państwach Partnerstwa Wschodniego;
 • doświadczenie w realizacji projektów (mile widziane referencje);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, rosyjskiego, komunikatywna znajomość języka polskiego; znajomość języków używanych na obszarze państw Partnerstwa Wschodniego będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność pracy zespołowej, w zróżnicowanym środowisku, wrażliwość na uwarunkowania kulturowe i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych; umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
 • bardzo dobra znajomość nowych technologii, w tym środowiska Microsoft oraz Google;
 • kreatywność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę przy innowacyjnych programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;
 • możliwość współtworzenia realizowanych projektów;
 • perspektywę rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole, w rozwijającej się instytucji;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 13 grudnia 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm[at]solidarityfund.pl następujących dokumentów:
Curriculum Vitae; listu motywacyjnego (maks. 3000 znaków).

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Skip to content