Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Armenia > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne w Armenii

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne w Armenii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) przedterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii (9 grudnia 2018 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.
Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie od 5 do 12 grudnia 2018.

Wymagania:

• ukończone 18 lat;
• posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
• posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
• znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub ormiańskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
• kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Armenii.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki Kaukazu Południowego, zwłaszcza Armenii, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.
Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Erywania, pobytu w Armenii (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Ze względu na pilny termin wyjazdu zgłoszenia będą przyjmowane do 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 21 listopada 2018 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje[at]solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content