Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wsparcie systemu sortowania odpadów komunalnych w jednej z ukraińskich hromad

Wsparcie systemu sortowania odpadów komunalnych w jednej z ukraińskich hromad

W ramach realizacji projektu pt. „Tworzymy nowoczesny system zarządzania odpadami komunalnymi w Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromadzie” zakończył się moduł informacyjny, którego elementem było przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców hromady. Projekt realizowany jest w ramach działań własnych Fundacji na rzecz Ukrainy w partnerstwie z Urzędem Miasta Rudki oraz Lwowską Administracją Obwodową.

Od początku sierpnia do końca października zostało przeprowadzonych 8 spotkań, w których wzięły udział 242 osoby. Celem spotkań było zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska, pokazanie negatywnych skutków jakie ze sobą niesie oraz zapoznanie mieszkańców hromady z nowoprzyjętą na Ukrainie ustawą, która nakłada obowiązek sortowania śmieci. Spotkania odbyły się w miejscowościach położonej w obwodzie lwowskich hromady Rudki, w których w ramach projektu zostaną umieszczone wiaty i pojemniki do sortowania śmieci.

Skip to content