Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Polscy obserwatorzy wyruszają do Gruzji

Polscy obserwatorzy wyruszają do Gruzji

23.10.2018 r. grupa polskich obserwatorów wyruszyła do Gruzji, by wziąć udział w obserwacji wyborów prezydenckich w ramach misji OSCE/ODIHR. Polskę będzie w tej misji reprezentowało 29 osób.

Obserwatorzy są wybrani w otwartym konkursie oraz w ramach wewnętrznego konkursu w MSZ.

Wcześniej zorganizowaliśmy spotkanie dla obserwatorów informujące o specyfice misji obserwacyjnej oraz o sytuacji politycznej w Gruzji w przededniu prezydenckich wyborów.

Organizacja udziału polskich obserwatorów w misjach wyborczych jest zlecana Fundacji Solidarności Międzynarodowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wsparcie Demokracji”.

Foto: E. Demczyk, W. Kuchta, FSM

Skip to content