Projekty w Ukrainie

Usługi społeczne w hromadach

Podczas prezentacji projektu w Kijowie. Fot. Asocjacja Połączonych Hromad 

Miejsce realizacji : 20 hromad wybranych z całego państwa

Wartość projektu : 170 660 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partner miejscowy: Asocjacja jednostek samorządu terytorialnego „Asocjacja Połączonych Hromad”

Kontekst

Połączone hromady otrzymują nowe uprawnienia w sferze opieki społecznej, ale nie mają odpowiedniego doświadczenia odnośnie organizacji ich świadczenia. Nie funkcjonuje również wystarczająco dobrze informacja zwrotna i komunikacja pomiędzy Ministerstwem Polityki Społecznej a połączonymi hromadami. Ministerstwo nie pilotuje metodycznie procesu przekazania uprawnień. Wszystkie te problemy były zgłaszane podczas konsultacji z hromadami, które są członkami Asocjacji Połączonych Hromad oraz w formie komentarzy i opinii zebranych podczas prowadzenia projektu „Udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym w hromadach”, który był zrealizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji w 2017 r.

Projekt

Projekt „Usługi społeczne w hromadach” ma na celu uporządkowanie stanu prawnego i metodologii wdrażania usług społecznych w wybranych połączonych hromadach. Poprzez konsultacje eksperckie i współpracę z moderatorem platformy zostaną opracowane modelowe przykłady rozwiązań. Rozwiązania te będą współgrać z planowanymi zmianami w prawie. rozwiązań. Powstanie specjalna elektroniczna platforma tematyczna poświęcona problematyce opieki społecznej w połączonych hromadach. Wyniki projektu zostaną dodatkowo zaprezentowane szerokiemu gronu beneficjentów podczas tematycznej dyskusji w Ukraińskiej Agencji Informacyjnej Ukrinform i na III Forum Połączonych Hromad (konferencji gromadzącej przedstawicieli nowo tworzonych w wyniku reformy połączonych hromad oraz najwyższych władz państwowych).

Materiały informacyjne