Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Nasza Energia – hromada samowystarczalna energetycznie

Nasza Energia – hromada samowystarczalna energetycznie

Miejsce realizacji : Obwód charkowski

Wartość projektu : 288 077 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy :
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ( inicjatywa pod nazwą Polsko-Ukraińska Akademia Miast) (PUIG)
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE)

Partnerzy miejscowi :
Charkowska Rada Obwodowa i Obwodowa Administracja Państwowa
Regionalne Centrum Rozwoju Samorządów w Charkowie

Kontekst

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej poziom energochłonności PKB Ukrainy jest ponad dwukrotnie wyższy niż w Polsce. W latach 2014–17 Ukraina znacząco zmniejszyła zużycie surowców energetycznych. Głównymi tego przyczynami były kryzys gospodarczy, aneksja Krymu i wojna w Donbasie. Jednocześnie, na tle złej sytuacji finansowej i socjalnej ukraińscy odbiorcy energii zaczęli obchodzić się z nią bardziej racjonalnie. Kluczowym impulsem do tego był wzrost cen na wszystkie rodzaje energii. Wcześniej członkostwo we Wspólnocie Energetycznej (Energy Community) wymusiło pakiet rekomendowanych zmian legislacyjnych, które zaczęły być jednak faktycznie wdrażane dopiero po Rewolucji Godności. Nowe regulacje m.in. Ustawa o termomodernizacji budynków instytucji publicznych na Ukrainie, Ustawa o dostosowaniu prawa Ukrainy do statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej są dobrą podstawą, same w sobie nie wygenerują jednak aktywności nowo wybranych władz połączonych hromad.
Polskie gminy tworząc Plany Gospodarki Niskoemisyjnej przeprowadzały audyty energetyczne gmin, budynków komunalnych, tworzyły zachęty dla tworzenia lokalnych rozproszonych źródeł energii, promowały korzystanie z lokalnych zasobów Odnawialnych Źródeł Energii, czego efektem było dochodzenie do samowystarczalności energetycznej gmin i popularyzacja oszczędzania energii przez użytkowników. Polscy przedsiębiorcy z sektora MSP stworzyli wiele unikalnych technologii i urządzeń, które znalazły zastosowanie w gminach.
Do uczestnictwa w projekcie wybrane zostały połączone hromady obwodu charkowskiego, gdyż zgodnie z danymi rejestru projektów międzynarodowej pomocy technicznej nie obejmują ich energoefektywne priorytety innych donorów. Ponadto, obwód charkowski jest dobrze skomunikowanych zarówno z Kijowem jak i z zagranicą (bezpośrednie loty do Polski), posiada relatywnie dobrą sieć drogową oraz wskaźniki ekonomiczne powyżej średniej krajowej, zwłaszcza w zakresie produkcji przemysłowej. Obecnie dzięki kredytowi Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz środkom w ramach projektu E5P oraz EBOR i innych istnieją źródła pozyskania finansowania na wdrożenie powstałych w rezultacie projektu rozwiązań.

Projekt

Długoplanowym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej ukraińskich połączonych hromad przez świadome realizowanie inwestycji energoefektywnych opartych o wnioski z audytów energetycznych.  W 2018 roku będzie przeprowadzony pierwszy, pilotażowy etap projektu. W 5 wybranych hromadach okręgu charkowskiego zostaną przeprowadzone audyty energetyczne, a władze i specjaliści z tych hromad otrzymają wiedzę w zakresie energoefektywności (doradztwo, szkolenie, wizyta w Polsce) oraz pozyskiwania środków inwestycyjnych do realizacji płynących z audytów rekomendacji (szkolenie). Wnioski i doświadczenia z projektu będą omawiane podczas publicznych dyskusji, w tym na III Polsko-Ukraińskim Forum Samorządowym w Charkowie.

Materiały informacyjne na temat projektu

pol-ukr.com

www.nasza-energia.org