Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Nasza Energia – hromada samowystarczalna energetycznie

Nasza Energia – hromada samowystarczalna energetycznie

Jednym z projektów Fundacji Solidarności Międzynarodowej w 2018 roku jest wspieranie ukraińskich połączonych hromad w osiągnięciu zdolności do oszczędzania energii i umiejętności inwestycji w niskobudżetowe rozwiązania poprawiające infrastrukturę hromad pod kątem oszczędności możliwych do osiągnięcia. Projekt „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie”, który realizujemy w partnerstwie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz przy wsparciu Konsulatu RP w Charkowie ma na celu określenie potrzeb hromad w tym zakresie oraz opracowania polityki energoefektywności.

W dniach 29 lipca – 8 sierpnia w pięciu wybranych do projektu zjednoczonych, wiejskich hromadach obwodu charkowskiego (Zaczepyliwka, Małyniwka, Nowa Wodołaha, Rogań i Czkałowske) przebywali przedstawiciele naszych partnerów – eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Tetiana Bursanina, Piotr Chrzanowski i Michał Jarosiński, wspierani przez ukraińskiego specjalistę od audytów energetycznych Wiaczesława Gusiewa. Celem wizyty było zebranie informacji (stan budynków należących do hromad, poziom zużycia i koszty energii, itd.) niezbędnych do przygotowania audytów poszczególnych hromad oraz rekomendacji.

 

Eksperci zamierzają przedstawić propozycje niskobudżetowych inwestycji, które w krótkim czasie mogą zmniejszyć wydatki hromad na energię lub przyczynić się do jej lepszego wykorzystania. W dniach 10-15 września przedstawiciele hromad odpowiedzialni za inwestycje i zarządzanie obiektami przyjadą do Polski. W Warszawie i na Mazowszu poznają polskie dobre praktyki i doświadczenia samorządów w dziedzinie energoefektywności i OZE. O programie tej wizyty i oczekiwaniach gości z Ukrainy rozmawiano podczas spotkania partnerów i beneficjentów projektu, które odbyło się 2 sierpnia w Regionalnym Centrum Rozwoju Samorządów w Charkowie.

Rekomendacje dla hromad będą przedstawione podczas III Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego, które planowane jest w Charkowie w dniu 16 października 2018 roku. W listopadzie planowane jest także przeprowadzenie w Charkowie szkolenia dla hromad na temat pozyskiwania wewnętrznych i zagranicznych środków finansowych na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej.

Projekt „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie” realizowany jest przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach zadań zleconych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i współfinansowany ze środków Polskiej Pomocy.

 

Skip to content