Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Nabór na szkolenie dla obserwatorów krótkoterminowych (Short-Term Election Observers)

Nabór na szkolenie dla obserwatorów krótkoterminowych (Short-Term Election Observers)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza osoby zainteresowane obserwacją wyborów na dwudniowe szkolenie: ”Training for Short-Term Election Observers (STO), poświęcone krótkoterminowej obserwacji wyborów w ramach misji ODIHR/OBWE.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 1-2 września 2018 r.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim przez doświadczonych obserwatorów misji wyborczych z udziałem pracowników ODIHR/OBWE. Ukończenie szkolenia będzie dodatkowym atutem w przyszłych rekrutacjach do misji ODIHR/OBWE dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w obserwacjach wyborów. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program szkolenia w terminie późniejszym.

Udział w szkoleniu oraz materiały dla uczestników są bezpłatne. Fundacja nie zwraca kosztu przejazdu na szkolenie ani noclegu w Warszawie. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane osoby, które:
• nie posiadają doświadczenia w obserwacji wyborów lub posiadają niewielkie doświadczenie (max. jedną misję obserwacyjną),
• ukończyły 18 lat,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• znają jęz. angielski w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2),
• posiadają doświadczenie współpracy z regionem Partnerstwa Wschodniego lub Azji Centralnej,
• ukończyły kurs e-learningowy ODIHR dostępny na stronie internetowej http://www.odihrobserver.org/ (certyfikat ze szkolenia należy dołączyć do zgłoszenia).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia dostępnego tutaj.

Termin składania zgłoszeń: 20 sierpnia 2018 r. do godz.12:00.

Wyniki rekrutacji na szkolenie zostaną ogłoszone do 24 sierpnia 2018 na stronie internetowej Fundacji.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach (1 września 2018 r. – 10.00-18.00, 2 września ‒ 9.00-15.00)

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Program „Wsparcie Demokracji”

Skip to content