Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Standardy budżetu partycypacyjnego w Gruzji

Standardy budżetu partycypacyjnego w Gruzji

Realizacji budżetu partycypacyjnego w kolejnych municypalitetach towarzyszy praca koncepcyjna nad określeniem standardów budżetu partycypacyjnego w Gruzji.

Czwarty rok wspierania realizacji BP przez gruzińskie municypalitety to ważny moment, by pochylić się nad dotychczasowymi doświadczeniami i stworzyć modele wdrażania tego mechanizmu w Gruzji.

Fot. V. Abramiuk

Pod koniec czerwca zespół osób, które w ramach dotychczasowych polskich projektów wdrażały budżet partycypacyjny w Gruzji (w Marneuli, Saczchere, Bordżomi i Gori) rozpoczęli proces formułowania wspólnych standardów budżetu partycypacyjnego. W warsztacie uczestniczyli koordynatorzy procesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędnicy z różnych municypalitetów, którzy pod okiem polskiego i ukraińskiego eksperta formułowali cele i zasady wdrażania BP.

Fot. V. Abramiuk

Standaryzacja i budowa metodologii dotyczącej budżetu partycypacyjnego w Gruzji będzie wykorzystywana we współpracy z kolejnymi gruzińskimi municypalitetami zainteresowanymi tym narzędziem.

Mamy nadzieję, że standardy będą pomocną wskazówką dla różnych podmiotów wspierających rozwój budżet partycypacyjnego w Gruzji.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Skip to content