Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > FSM wspiera ukraińskich samorządowców w dziedzinie ochrony środowiska

FSM wspiera ukraińskich samorządowców w dziedzinie ochrony środowiska

FSM rozpoczął realizację projektu „Wspólnota Ekologiczna – wsparcie połączonych hromad w realizacji uprawnień w dziedzinie ochrony środowiska na poziomie lokalnym” wdrażanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wiejskich i Połączonych Hromad.

W ramach projektu, trenerzy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz z Akademii Kształcenia Podyplomowego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych szkolą przedstawicieli połączonych hromad (przewodniczących specjalistów z departamentów finansowych, planowania, oraz rejestrów i innych fachowców) oraz reprezentantów wiejskich społeczności lokalnych. Trenerzy uczą jak prawidłowo pisać wnioski o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych do Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w jaki sposób uzupełniać je o prawidłową ocenę oddziaływania na środowisko, a także wyjaśniają zawiłości prawne nowego ustawodawstwa.

Szkolenia rozpoczęły się w połowie czerwca, będą trwać przez całe lato i obejmą dziewięć regionów Ukrainy. Do tej pory byliśmy w obwodach Czerkaskim, Chmielnickim, Iwano-frankowskim, Żytomierskim. Już ponad 450 osób wzięło udział w 7 z 13 zaplanowanych warsztatów.

Jednym z rezultatów prowadzonych treningów jest podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązujących procedur prawnych i konieczności spełnienia wymogów środowiskowych przez inwestycje prowadzone przez połączone hromady. Przedstawiciele ukraińskich samorządów korzystając z dostępu ekspertów umawiają się na przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji m.in. z pracownikami Centrum Analiz Eksperckich przy Ministerstwie Ekologii.

Uczestnicy seminariów zwracają uwagę na konieczność modernizacji infrastruktury wodociągowej, wywozu i sortowania oraz recyklingu odpadów komunalnych. Dla miejscowości podgórskich ważne jest wzmocnienie brzegów rzek i eliminacja zagrożenia powodziowego.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Skip to content