Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Kolejna konferencja prasowa dla ukraińskich dziennikarzy regionalnych mediów w polsko-ukraińsko-amerykańskim projekcie FSM

Kolejna konferencja prasowa dla ukraińskich dziennikarzy regionalnych mediów w polsko-ukraińsko-amerykańskim projekcie FSM

Uczestnicy polsko-ukraińsko-amerykańskiego projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową Stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” wzięli udział w briefingu z udziałem przedstawicieli władz centralnych Ivanny Klympush-Tzintsadze, wicepremier ds. integracji europejskiej oraz NATO, Artema Bidenko, sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Informacyjnej Ukrainy oraz Ołeny Zerkal wiceminister ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Było to piąte, z siedmiu zaplanowanych w projekcie spotkań regionalnych dziennikarzy z przedstawicielami rządu. Briefingi organizowane są co kwartał w celu systematycznego informowania dziennikarzy o stanie realizacji reform wdrażanych w związku z Umową Stowarzyszeniową Ukraina-UE. Cykl briefingów organizowany jest we współpracy z Biurem ds. integracji europejskiej przy wicepremier ds. integracji europejskiej i współpracy euroatlantyckiej.

Podczas briefingu, Ivanna Klympush-Tzintsadze przedstawiła postępy w realizacji Planu Działań oraz omówiła planowane na 2018 procesy ustawodawcze. W drugiej części spotkania, wicepremier podsumowała rezultaty międzynarodowej konferencji „A Driver for Change” w Kopenhadze, która poświęcona była wsparciu reform na Ukrainie. Konferencja odbyła się w końcu czerwca. W przyjętym na jej zakończenie komunikacie odnotowano postęp w realizacji reform na Ukrainie oraz podkreślono pełne poparcie zebranych na Konferencji państw dla ich kontynuacji.

Artem Bidenko, przedstawił dziennikarzom główne założenia polityki informacyjnej Ukrainy oraz zatwierdzony przez rząd nowo utworzony znak promocyjny Ukrainy, „Ukraine – now!” (Ukraina – teraz!). Bidenko odpowiedział na pytania dziennikarzy na temat działań mających na celu popularyzację Ukrainy na świecie. Koncentrują się one na możliwościach, jakie daje Ukraina zagranicznym inwestorom i biznesowi.

W części briefingu z udziałem wiceminister ds. integracji europejskiej w MSZ, Ołeny Zerkal, dziennikarze pytali głównie o kwestie związane z pozwami skierowanymi przeciw Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, przede wszystkim w sprawie uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych wbrew prawu międzynarodowemu w rosyjskich więzieniach, jak np. Ołeh Sencov. Ważnym tematem rozmów z dziennikarzami była także budowa drugiej nitki gazociągu „Nord Stream”.oraz postęp i kierunke prac nad tzw dyrektywą gazową UE (Dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego).

Partnerzy

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Amerykańskiej Agencji Międzynarodowego Rozwoju USAID.

Cały fotoreportaż z briefingu dostępny jest tutaj.

Skip to content