Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2018”

Wyniki konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2018”

W konkursie zarejestrowano 28 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 5 139 313 zł. Komisja grantowa dokonała oceny merytorycznej 25 wniosków spełniających wymogi formalne w oparciu o kryteria określone w pkt. 10. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym” i zgodnie z etapami oceny opisanymi w pkt. III. „Trybu oceny wniosków (2018)”.

W dniu 23 maja 2018 r. na podstawie ocen i rekomendacji Komisji grantowej Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 5 najwyżej ocenionych wniosków (3 wniosków ze ścieżki duże granty i 2 wniosków ze ścieżki małe granty)*. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 398 323 zł.

LISTA RANKINGOWA WD 2018

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości i przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za udział w Konkursie.

*Zgodnie z pkt 5.2. „Zasad uczestnictwa w Konkursie Grantowym” wysokość dofinansowania dla poszczególnych ścieżek grantowych może ulec zmianie przy zachowaniu łącznej sumy dofinansowania.

Skip to content