Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2018”– wyniki oceny formalnej

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2018”– wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego zarejestrowano łącznie 28 wniosków projektowych (13 wniosków w ścieżce duże granty i 15 wniosków w ścieżce małe granty) na łączną kwotę dofinansowania 5 139 313 zł.

7 wniosków wymagało wyjaśnień i/lub uzupełnień.

3 wnioski nie spełniły wymogów formalnych wskazanych w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym”.

Lista wniosków wyłączonych z oceny merytorycznej:

Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy
1 FSM-18-022 Intermarium Civitas
2 FSM-18-027 Fundacja Reporterów
3 FSM-18-043 Fundacja „Młoda Białorus”

 

Wnioskodawcy zostali poinformowani o fakcie wyłączenia ich wniosku z oceny merytorycznej przed publikacją informacji na stronie www.

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 25 wniosków na łączną kwotę 4 999 418 zł.

Skip to content