Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie

Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłasza nabór krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie (11 kwietnia 2018 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. Planowane jest wysłanie obserwatorów wyłonionych w drodze niniejszego otwartego naboru i obserwatorów wyłonionych w ramach wewnętrznej rekrutacji MSZ. Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie w dniach od 6 do 13 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 27 marca 2018 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

ukończone 18 lat,
posiadanie rachunku bankowego w złotych,
posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
znajomość języków angielskiego i rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
znajomość sytuacji politycznej na Południowym Kaukazie, zwłaszcza w Azerbejdżanie.
Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Azerbejdżanu.

Przy wyborze kandydatów Komisja będzie zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki Kaukazu Południowego, zwłaszcza Azerbejdżanu oraz doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Baku, pobytu w Azerbejdżanie (diety pobytowe, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor-na-obserwatorow-wyborow-azerbejdzan-2018/

W załączniku regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 marca 2018 r. do godz. 12:00.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content