Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej

Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach porozumienia z MSZ RP, ogłasza nabór STO – krótkoterminowych obserwatorów wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej (18 marca 2018 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. Planowane jest wysłanie do 20 obserwatorów wyłonionych w drodze niniejszego otwartego naboru i 10 obserwatorów wyłonionych w ramach wewnętrznej rekrutacji MSZ.

  • wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie w dniach od 13 do 21 marca 2018 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 15 lutego 2018 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych,
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • znajomość sytuacji politycznej w Federacji Rosyjskiej.

Ważne: kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa rosyjskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególna uwagę na: znajomość specyfiki Federacji Rosyjskiej, doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Moskwy, pobytu w Federacji Rosyjskiej (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor-naobserwatorow-wyborow-rosja-2018/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 lutego 2018 r. do godz. 12:00.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content