Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Kolejny cykl warsztatów dla ukraińskich mediów regionalnych

Kolejny cykl warsztatów dla ukraińskich mediów regionalnych

Kilkunastu dziennikarzy z ukraińskich mediów regionalnych, uczestników projektu: „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem Stowarzyszeniowym między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” wzięło udział  w kolejnych, z dziesięciu zaplanowanych, profesjonalnych warsztatach, które odbyły się w Charkowie. Poza stanowiącą stałą część warsztatów częścią informacyjną, poświęconą m.in. instytucjom europejskim i Układowi Stowarzyszeniowemu Ukraina-UE, dziennikarze spotkali się z Tarasem Wysockym, jednym z najwybitniejszych ukraińskich ekspertów, który podczas interaktywnej prezentacji przedstawił analizę dotyczącą mechanizmów oraz specyfiki handlu ukraińskimi towarami rolnymi w ramach Strefy Wolnego Handlu UE. Prezentacja Jewhena Hlebowickiego, członka ukraińskiej Grupy Nestorowskiej (nieformalna grupa ukraińskich intelektualistów i ekspertów, stworzona z myślą o opracowaniu strategii dla Ukrainy na najbliższe lata), umożliwiła dziennikarzom lepsze rozumienie procesów geopolitycznych zachodzących w Ukrainie i Europie. Bardzo ważną częścią warsztatów był udział Ołeny Czornobrywenko, związanej z Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Harmonia”, która mówiła o konieczności tworzenia w Ukrainie takiego społeczeństwa, w którym osoby niepełnosprawne będą jego pełnoprawnymi członkami oraz o roli dziennikarzy w tym procesie. Ponadto, dziennikarze przy pomocy trenera Anatolija Marcynowskiego, dziennikarza gazety „Jevropejskaja Pravda”, pracowali nad przygotowaniem własnych materiałów z wykorzystaniem tematyki poruszanej przez ekspertów podczas warsztatów.

W przeddzień rozpoczęcia warsztatów zespół odpowiadający za realizację projektu spotkał się z grupą charkowskich aktywistów zaangażowanych w informowanie społeczeństwa o problematyce integracji europejskiej m.in. z przedstawicielami sieci organizacji współpracujących z Przedstawicielstwem UE w Kijowie – Team Europe oraz charkowskimi dziennikarzami, którzy są uczestnikami projektu. Rozmawiano o celach i działaniach realizowanych w ramach projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem Stowarzyszeniowym między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”. Podczas spotkania uczestnicy z Charkowa dzieli się swoimi refleksjami dotyczącymi poziomu informowania społeczeństwa na temat integracji europejskiej w Charkowie oraz regionie. Ich zdaniem, potrzebuje ona większego wsparcia.  W tym kontekście uczestnictwo dziennikarzy charkowskich mediów w projekcie FSM, zarówno w pierwszej jak i drugiej edycji, nabiera dodatkowego znaczenia.

Partnerami FSM w projekcie są dwie ukraińskie organizacje pozarządowe: Internews-Ukraina i Towarzystwo Lwa.

Link do pełnej informacji o briefingu oraz foto:

http://bit.ly/KharkivMediaWorkshop

http://internews.ua/projects/eu-ukraine/eu-ua-assosiation-media-project/

Skip to content