Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > W poszukiwaniu inspiracji – Ukraińscy samorządowcy w Polsce   

W poszukiwaniu inspiracji – Ukraińscy samorządowcy w Polsce   

Na zdjęciu wizyta w gminie Konopnica w województwie lubelskim, fot. Bogdan Jurczuk    

 

We wrześniu i październiku przyjechali do Polski samorządowcy z połączonych gromad z całej Ukrainy. Wizyty na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były doskonałym uzupełnieniem intensywnych warsztatów prowadzonych w Ukrainie przez polskich ekspertów.

Samorządowcy gościli w wielu jednostkach podległych samorządom, spotykali się z lokalnymi urzędnikami i mieli możliwość wymiany doświadczeń z polskimi partnerami na interesujące ich tematy.

Najciekawsze dla uczestników wizyt były doświadczenia zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w formie konkursów (kultura, edukacja, sport, pomoc społeczna…) oraz model prowadzenia szkół przez partnerów społecznych. Outsourcing w realizacji zadań publicznych jest dla strony ukraińskiej nie tylko interesujący, ale także nowatorski, a idea takiej współpracy coraz częściej pojawia się wśród ukraińskich decydentów na poziomie lokalnym.

Ważne jest także przekonanie, że w wielu przypadkach tańsza i efektywniejsza jest  współpraca od samodzielnej realizacji inwestycji. Ilustracją tej tezy było zwiedzanie zakładu przetwórstwa śmieci – wspólnego  przedsięwzięcia 15 samorządów. Inspirujących było także wiele doświadczeń z obszaru dowozu dzieci do szkoły czy wspólnych  przetargów dla kilku jednostek.

W trakcie pobytu w Polsce odbyła się również dyskusja dot. analizy finansowej, która powinna poprzedzać wszystkie decyzje urzędów (swoisty kalkulator ekonomiczny) oraz zrozumienie, że wydając środki publiczne należy wziąć pod uwagę wszelkie uwarunkowania społeczne.

Wśród samorządów przyjmujących były gminy (Konopnica, Tryńcza, Ludwin) mające ukraińskich partnerów (odpowiednio Terembowlę, Peczeniżyn i Ustiług). Stanowiło to doskonałą inspirację dla pozostałych samorządowców, aby zachęcać swoich polskich odpowiedników do tworzenia partnerstw. Dla realizatorów projektu to  źródło wielkiej satysfakcji, że w trakcie wizyt studyjnych możliwe jest animowanie bliższej współpracy.

Na zdjęciu podpisanie listu intencyjnego w Lipsku w województwie lubelskim, fot. Bogdan Jurczuk

Projekt „Nowoczesne kompetencje zarządcze w zjednoczonych gromadach” realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie we współpracy z Asocjacją Rozwoju Regionalnego z Łucka oraz Erą Menedżerskich Inicjatyw z Połtawy.

Koncepcja projektu zakłada wsparcie 22 połączonych gromad we wszystkich obwodach Ukrainy w budowaniu kluczowych kompetencji w oparciu o ukraińskie regulacje prawne i  polskie doświadczenia w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, budżetu lokalnego, działalności komunalnej, efektywności energetycznej i rozwoju turystyki. Formą wsparcia są warsztaty, konsultacje oraz przyjazdy studyjne do Polski prezentujące najciekawsze praktyki w powyższych obszarach. Ponadto opracowana zostanie publikacja upowszechniająca i promująca wypracowane rozwiązania.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.

Skip to content