Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Strategia Informowania o Układzie Stowarzyszeniowym Ukraina-UE zatwierdzona przez rząd w Kijowie

Strategia Informowania o Układzie Stowarzyszeniowym Ukraina-UE zatwierdzona przez rząd w Kijowie

 

Pod koniec października b.r., Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przyjęcie nowej rządowej Strategii Informowania nt. Układu Stowarzyszeniowym Ukraina-UE. „Razem z procesem prac nad realizacją Układu Stowarzyszeniowego, mamy jako rząd obowiązek skutecznie i całościowo informować o procesach, jakie zachodzą w tej sferze, ukraińskie społeczeństwo” – powiedziała na posiedzeniu rządu, Ivanna Klympush-Tsintsadze, wicepremier ds. integracji europejskiej i współpracy euroatlantyckiej.

W Strategii zostały jasno sformułowane cele informowania społeczeństwa o Układzie Stowarzyszeniowym, przede wszystkim: zwiększenie  wiedzy i rozumienia procesów oraz wprowadzanych w Ukrainie reform w związku z realizacją Układu, w społeczeństwie ukraińskim. Innym ważnym celem jest konsolidacja proeuropejskich sił wewnątrz Ukrainy, oraz poza jej granicami – poprzez informowanie o procesach w tym zakresie podejmowanych w Ukrainie na forum międzynarodowym, a także przeciwdziałanie dezinformacji. W związku z tym, że Strategia włącza wielu partnerów, instytucji, środowisk, w tym media i NGO, zagranicznych donorów, platformą dla koordynacji wysiłków w zakresie realizacji Strategii stanie się specjalnie powołana Koordynacyjna Rada.

Komunikat w sprawie przyjęcia Strategii na stronie internetowej Biura ds. integracji europejskiej i współpracy euroatlantyckiej, zawiera również informację o tym, że podstawą dla tekstu przyjętej przez rząd Strategii stał się dokument przygotowany w roku ubiegłym przez ukraińskich ekspertów, w ramach projektu  „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem Stowarzyszeniowym między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”, realizowany przez FSM wspólnie z partnerami ukraińskimi, Internews-Ukraina oraz Towarzystwem Lwa. Projekt współfinansowany ze środków polskiego MSZ oraz amerykańskiej  agencji międzynarodowego rozwoju USAID

Link do w/w strony: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250372214&cat_id=244276429

Skip to content