Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Dolnośląskie samorządy dzielą się doświadczeniem z ukraińskimi gromadami

Dolnośląskie samorządy dzielą się doświadczeniem z ukraińskimi gromadami

Na zdjęciu spotkanie w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, fot. Anna Dziedzic

 

Koniec października  dla uczestników projektu  Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju upłynął pod znakiem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania usługami publicznymi.

Piętnastoosobowa grupa przedstawicieli ukraińskich samorządowców z obwodów czernihowskiego i chersońskiego wzięła udział w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku. W trakcie siedmiu intensywnych dni pobytu w Polsce goście z Ukrainy zapoznali się z zadaniami i  funkcjonowaniem samorządu lokalnego w naszym kraju. Wizytę rozpoczęły warsztaty komunikacji pomiędzy lokalnymi władzami a mieszkańcami  oraz prezentacja planów społeczno–ekonomicznych gromad, które wypracowano w trakcie projektu. Później odbyła się  seria spotkań z przedstawicielami samorządów zaczynając od samorządu województwa, gdzie przybliżona została historia reformy samorządowej oraz aktualny podział  kompetencji. Następnie, w Urzędzie Miasta Wrocławia rozmawiano o współpracy zagranicznej i partycypacji społecznej, w tym szczegółowo omówiono zasady budżetu obywatelskiego i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Kolejne dni to wizyty w Strzelinie oraz Dzierżoniowie i Bielawie, gdzie uczestnicy projektu odwiedzili lokalne władze, ośrodek sportu i rekreacji,  szkołę,  ośrodek zdrowia oraz oczyszczalnię ścieków i sortownię odpadów. Dolnośląskie samorządy prezentowały dobre praktyki w zakresie zarządzania ochroną zdrowia  i organizacją wypoczynku mieszkańców, oświatą oraz ochroną środowiska. Rozmawiano także o polityce finansowej i planowaniu inwestycji oraz wyzwaniach jakie stoją przed samorządem w Polsce.

Na zdjęciu wizyta w oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, fot. Anna Dziedzic

Ostatni dzień wizyty zwieńczony został rozdaniem certyfikatów dla wszystkich uczestników projektu z podziękowaniem za aktywną pracę nad opracowaniem planów zarządzania w swoich gromadach, które powstawały od maja pod czujnym okiem polskich i ukraińskich ekspertów.

Projekt „Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej z Dzierżoniowa oraz ukraińskiego partnera Poleską Fundację Studiów Międzynarodowych i Regionalnych z Czernihowa.

Celem projektu  jest poszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników wybranych połączonych gromad w zakresie zarządzania usługami publicznymi oraz planowania i wdrażania budżetów lokalnych opartych o zasady włączenia społecznego i transparentności,  zapoznanie uczestników projektu z polskimi doświadczeniami zarządzania i rozwoju samorządów poprzez udział polskich ekspertów w projekcie oraz wizytę studyjną do Polski, a finalnie opracowanie 12 planów rozwoju i zarządzania w połączonych gromadach (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług publicznych).

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.

Skip to content