Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Spotkanie Platformy Konsultacyjnej w ramach projektu dla ukraińskich dziennikarzy i mediów regionalnych

Spotkanie Platformy Konsultacyjnej w ramach projektu dla ukraińskich dziennikarzy i mediów regionalnych

W ramach projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” 17 września miało miejsce  w Kijowie pierwsze spotkanie Platformy Konsultacyjnej. Ideą spotkań Platformy jest wymiana informacji na temat działań podejmowanych w Ukrainie związanych z informowaniem na temat Układu Stowarzyszeniowego oraz integracji europejskiej, w szczególności poprzez media, w tym regionalne. Podczas pierwszego spotkania Platformy jej uczestnicy rozmawiali o tym, na jakim etapie prac znajduje się obecnie projekt „Strategii Informowania nt. integracji europejskiej” i Planu Działań z nią związanych. Projekt „Strategii” został przygotowany przez ukraińskich ekspertów w pierwszej edycji projektu, jaki realizuje FSM. Decyzją wicepremier do spraw integracji europejskiej, Ivanny Kłympusz, tekst tej „Strategii” został przekazany na początku b.r. do dalszych prac nad przygotowaniem rządowej „Strategii Informowania”. Prace koordynacyjne w konsultacji w ekspertami z wielu środowisk prowadził Państwowy Komitet Radia i Telewizji. Podczas spotkania Platformy, Ołena Konopla, kierownik Służby Prasowej  w Biurze wicepremier, poinformowała o tym, że w chwili obecnej tekst jest już gotowy i będzie przedstawiony na posiedzeniu rządu do przyjęcia. W spotkaniu Platformy wzięli udział: pracownicy Przedstawicielstwa UE w Kijowie, Państwowego Komitetu Radia i Telewizji, Stowarzyszenia 4U, Centrum „Nowa Europa”, dziennikarze „Europejskiej Prawdy”, oraz innych organizacji ukraińskich.

Projekt “Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” współfinansowany jest ze środków amerykańskiej agencji międzynarodowego rozwoju USAID. Projekt jest realizowany przez FSM wspólnie z Internews-Ukraina oraz Towarzystwem Lwa.

 

Skip to content