Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Decentralizacja III – warsztaty planowania strategicznego

Decentralizacja III – warsztaty planowania strategicznego

Na zdjęciu uczestnicy i trenerzy podczas warsztatów, fot. Jarosław Bittel

W połowie sierpnia 2017 r.  w Kijowie odbył się warsztat metodologii planowania strategicznego w gromadach, w którym wzięli udział specjaliści pracujący w instytucjach wspomagających reformę samorządu terytorialnego z pięciu obwodów wschodniej Ukrainy – Charkowskiego, Donieckiego, Ługańskiego, Zaporożskiego, Sumskiego oraz obwodu Kijowskiego.

Polscy eksperci i moderatorzy pomagali uczestnikom w poznaniu i zrozumieniu metodologii opracowania strategii rozwoju gromady. W aktywnej pracy warsztatowej uczestnicy przeszli wszystkie etapy tworzenia strategii rozwoju w procesie uspołecznionym. Zastosowanie metody moderacji wizualnej pomogło im w efektywnym zrozumieniu poszczególnych etapów pracy. Przećwiczono identyfikowanie problemów gromad  w każdej ze sfer wpływających na ich rozwój, przeanalizowano czynniki rozwojowe, a następnie wyznaczono strategiczne cele rozwojowe dla danej gromady.

Warsztat przeprowadzili polscy trenerzy i eksperci Paweł Mentelski i Jarosław Bittel (Terra Humana), przy wsparciu Andrija Neczyporuka (Towarzystwo Lwa) – tłumacza i koordynatora projektu ze strony ukraińskiej.

Więcej informacji o projekcie na FB www.facebook.com/DecentralizationNow.eu i stronie projektu: www.DecentralizationNow.eu

Projekt pod nazwą „Decentralizacja III – działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie” realizowany jest przez Fundację TERRA HUMANA w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi: Towarzystwem Lwa oraz Centrum Rozwoju Gromad „Perspektywa”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy liderów – osób zarządzających rozwojem gromad w dziedzinie tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania gromadzkimi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowania i prowadzenia gospodarki komunalnej, tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przyciągania inwestorów.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.

Skip to content