Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Kirgistan > Rekrutacja obserwatorów (STOs) wyborów prezydenckich w Kirgistanie

Rekrutacja obserwatorów (STOs) wyborów prezydenckich w Kirgistanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów prezydenckich w Kirgistanie (15 października 2017 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. Planowane jest wysłanie czterech obserwatorów krótkoterminowych (STO) wyłonionych w drodze niniejszego otwartego naboru i podobnej liczby obserwatorów wyłonionych w ramach wewnętrznej rekrutacji MSZ.

  • wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie w dniach od 10 do 18 października 2017 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 12 września 2017 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych,
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub kirgiskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • znajomość sytuacji politycznej w Kirgistanie.

Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa kirgiskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególna uwagę na: znajomość specyfiki Kirgistanu, doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Kirgistanie (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem nabór na obserwację wyborów Kirgistan 2017

Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 września 2017 r. do godz. 12:00.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content