Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą

Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą

Na zdjęciu od lewej: Lubomir Kramar, Aleksandra Kujawska, Volodymyr Shcherbachenko, Elżbieta Świdrowska.
Chwila oddechu na trzepaku podczas spotkania rekrutacyjnego, fot. Agnieszka Nowińska

Udało się! Po 6 godzinach dyskusji, spierania się, uważnego przeglądania dokumentów, wybraliśmy 8 ukraińskich hromad, które wezmą udział w projekcie pt. „Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą”

Zaproszenie do udziału skierowaliśmy do 64 hromad z 9 regionów. Wpłynęło 45 zgłoszeń. Niektóre z ankiet przesłanych przez ukraińskich samorządowców liczyły blisko 10 stron.

W skład komisji rekrutacyjnej weszli eksperci projektu: Joanna Konieczna – Sałamatin, Elżbieta Świdrowska, Aleksandra Kujawska, Maciej Szałaj oraz koordynatorzy: Agnieszka Nowińska (Towarzystwo Demokratyczne Wschód) i Volodymyr Shcherbachenko (Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich).

Do projektu zostały zaproszone hromady z regionów: połtawskiego, czernihowskiego, mikołajewskiego, zaporoskiego, sumskiego oraz dniepropietrowskiego. W lipcu 2017 r. zaprosimy zakwalifikowane hromady na warsztat do Kijowa.

Projekt pt. „Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą” jest realizowany przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód i Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest profesjonalizacja działań połączonych hromad poprzez ocenę szerokich konsekwencji zadań publicznych podejmowanych przez ukraińskie samorządy. W ramach projektu chcemy budować wśród połączonych hromad kulturę ewaluacji, której istotą jest konkretna zmiana, poprawiająca efektywne funkcjonowanie samorządu. Jednocześnie chcemy przygotować grupę ukraińskich ewaluatorów, którzy samodzielnie będą podejmować działania ewaluacyjne.

Zespół projektowy:

Agnieszka Nowińska – koordynatorka (Towarzystwo Demokratyczne Wschód)

Volodymyr Shcherbachenko – koordynator (Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich)

Aleksandra Kujawska – główna trenerka projektu (Towarzystwo Demokratyczne Wschód)

Joanna Konieczna – Sałamatin, Maciej Szałaj, Elżbieta Świdrowska – eksperci

Beata Ciężka – ewaluatorka (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne)

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.


Skip to content