Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Szkolimy ukraińskich urzędników

Szkolimy ukraińskich urzędników

Trzy dni, eksperci z Polski i Ukrainy oraz grupa zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem swoich gromad urzędników z obwodu chersońskiego i czernihowskiego. Wszystko to złożyło się na intensywne warsztaty prowadzące do opracowania planów rozwoju i zarządzania w gromadach.

Na przełomie czerwca i lipca 2017 r.  na obrzeżach Kijowa odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju”. Zajęcia dla przedstawicieli samorządów poprowadzili eksperci z dziedziny rozwoju lokalnego, zarządzania i ekonomii. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom nowoczesnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania nimi w warunkach dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych. Warsztaty tak jak i cały projekt przyczynić się mają do opracowania planów zarządzania i rozwoju w połączonych gromadach objętych wsparciem.

Przed ukraińskimi urzędnikami kolejne trzydniowe warsztaty, webinarium, cykl konsultacji eksperckich oraz wizyty ekspertów w wybranych gromadach. Zwieńczeniem projektu będzie wizyta studyjna i prezentacja wyników kilkumiesięcznej pracy nad planami rozwoju gromad.

Profil projektu na facebooku: https://www.facebook.com/civicdialogue/

Projekt „Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej z Dzierżoniowa oraz ukraińskiego partnera Poleską Fundację Studiów Międzynarodowych i Regionalnych z Czernihowa.

Celem projektu  jest poszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników wybranych połączonych gromad w zakresie zarządzania usługami publicznymi oraz planowania i wdrażania budżetów lokalnych opartych o zasady włączenia społecznego i transparentności,  zapoznanie uczestników projektu z polskimi doświadczeniami zarządzania i rozwoju samorządów poprzez udział polskich ekspertów w projekcie oraz wizytę studyjną do Polski, a finalnie opracowanie 12 planów rozwoju i zarządzania w połączonych gromadach (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług publicznych).

Zespół projektowy:

Paulina Łużyniecka (koordynatorka projektu) – związana ze Stowarzyszeniem Ośrodek Współpracy Europejskiej od 2014 roku, obecnie pełni funkcję Sekretarza Zarządu. Współpracowała w wielu projektach zogniskowanych wokół wsparcia administracji samorządowej oraz wolnych mediów w Ukrainie. Interesuje się rozwojem i polityką  krajów byłego Bloku Wschodniego.

Igor Waniurski (asystent koordynatorki) – współpracuje ze Stowarzyszeniem od 2012 roku, obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie koordynacji i zliczania projektów, zdobyte podczas realizacji działań Stowarzyszenia w krajach takich jak Ukraina, Gruzja i Mołdawia. Interesuje się kulturą i sztuką Europy Wschodniej oraz historią przemian społecznych w regionie.

Natalia Vysikanets (koordynatorka po stronie partnera ukraińskiego) – koordynatorka i działaczka społeczna o dużym doświadczeniu w zakresie wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Współpracuje z portalem internetowym „Czernihowski Monitor”. Swoje kompetencje zdobyła podczas realizacji wielu projektów z udziałem finansowania zagranicznego.

dr Tomasz Czubara (ekspert) – specjalista w zakresie planowania strategicznego w połączonych ukraińskich gromadach. Posiada bogate doświadczenie zawodowe; aktualnie współpracuje z USAID na Ukrainie. Trener o dużym doświadczeniu, od wielu lat pracującym na rzecz wdrażania przemian w Ukrainie. Współpracował ze Stowarzyszeniem w ramach projektu „Dialog obywatelski – współpraca samorządów – lepsza jakość usług publicznych” realizowanym w 2015 roku.

dr Iurii Vdovenko (ekspert) – specjalista w obszarze reformy samorządowej, z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych. Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w dziedzinie efektywnego zarządzania JST. Ekspert ds. reformy samorządu lokalnego i decentralizacji przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Ukrainy z ramienia GIZ (Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Natalia Klucznik (ekspertka) – ukraińska ekspertka w projekcie o wieloletnim doświadczeniu w zakresie wsparcia samorządu lokalnego, sektor NGO i mediów. Autorka wielu kursów e-learningowych. Doświadczona we współpracy w ramach projektów z programów Polska Pomoc, DESPRO, USAID, UNDP.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content