Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wspieranie gruzińskich samorządów we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych

Wspieranie gruzińskich samorządów we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych

fot. Urszula Majewska

W 2017 roku Fundacja Solidarności Międzynarodowej w partnerstwie z Fundacją Inna Przestrzeń i organizacją NGO „One Caucasus” realizuje projekt „Rozwój budżetu partycypacyjnego jako element wzmocnienia samorządu w Gruzji”.

Projekt jest kontynuacją dwuletniej pracy partnerów nad rozwojem budżetu partycypacyjnego w Gruzji, opartego na polskich doświadczeniach, ale również tych wypracowywanych lokalnie. Budżet partycypacyjny jest potraktowany jako element budowania strategii rozwoju, uwzględniającej różne formy partycypacji i współpracy władz lokalnych z mieszkańcami. Jednym z wyzwań projektu jest zebranie dotychczasowych doświadczeń i opracowanie modelu odpowiadającego lokalnym potrzebom. Model ten ma czerpać z różnych działań prowadzonych dotychczas w Gruzji,  wzmacniać transparentność i otwartość władz lokalnych, jak również aktywizację mieszkańców. Ma temu służyć powołanie rady ekspertów, która zbierze dotychczasowe doświadczenia, opracuje założenia modelu budżetu partycypacyjnego włączającego go w szerszy kontekst oraz propozycje zapisów legislacyjnych. W skład rady powołanej w kwietniu 2017 roku wchodzą praktycy z gruzińskich samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, m. in. Stowarzyszenia Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Gruzji (AFODOSU), jak również polscy eksperci. Praca rady jest połączona z opracowaniem modułu dot. budżetu partycypacyjnego dla systemu definiowania priorytetów i zarządzania budżetem w jednostkach samorządu jaki obecnie wprowadzany jest w Gruzji. Ma on zostać przetestowany w jednym z municypalitetów, które wprowadzają budżet partycypacyjny.

fot. Urszula Majewska

Równolegle z doświadczonego grona praktyków (przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych) jest tworzona sieć tutorów partycypacji wspierających samorządy we wprowadzaniu budżetu partycypacyjnego. Na początek ich zadaniem jest wspieranie władz lokalnych Gori, SaczchereBordżomi.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie również pilotaż partycypacyjnego planowania przestrzennego przy realizacji jednego z wybranych w 2016 roku projektów przez mieszkańców Cereteli w municyplaitecie Marneuli. Dodatkowym celem tego działania jest aktywizacja mieszkańców, nabycie nowych kompetencji przez urzędników samorządu, jak również poprawa jakości przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby różnych grup mieszkańców.

Ważnym elementem projektu jest wzmocnienie działań monitorujących realizowanych przez stronę społeczną. W każdym z samorządów zostaną przeprowadzone wspólne dla władz i społeczników szkolenia z tego zakresu, w ramach których będą wypracowane działania monitorujące dopasowane do danej społeczności.

fot. Urszula Majewska

Doświadczenia gruzińskie dotyczące budżetu partycypacyjnego będą zaprezentowane podczas Forum Praktyków Budżetów Partycypacji, które odbędzie się jesienią 2017 roku w Ukrainie. Jego celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między ekspertami z Ukrainy, Gruzji oraz Polski.

Projekt realizowany we współpracy z lokalnymi partnerami: municypalitety Marneuli, Gori i Saczchere, Stowarzyszeniem Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Gruzji oraz Gruzińskim Narodowym Komitetem Helsińskiego Społecznego Zgromadzenia, jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Skip to content