Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Spotkanie uczestników drugiej edycji projektu dla dziennikarzy i mediów regionalnych w Kijowie

Spotkanie uczestników drugiej edycji projektu dla dziennikarzy i mediów regionalnych w Kijowie

 

Uczestnicy nowej edycji projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” spotkali się w Kijowie na sesji prezentującej założenia i cele projektu. Druga edycja projektu ma wspomóc implementację wypracowanej w projekcie Strategii informowania o integracji europejskiej w Ukrainie oraz zaproponowane w Planie Implementacyjnym,  mechanizmy komunikowania informacji o Układzie Ukraina-UE przez media. Uczestnikami projektu jest sześćdziesięcioosobowa grupa dziennikarzy z mediów regionalnych z różnych regionów Ukrainy i różnych typów mediów. Podczas spotkania uczestnicy podzielili się swoim doświadczeniem funkcjonowania tematyki związanej z Układem Ukraina-UE oraz procesów integracji europejskiej w ich regionach i macierzystych mediach.

Zespół odpowiadający za realizację projektu przedstawił zaplanowane w projekcie działania oraz warunki ich realizacji. Działania te obejmą stworzenie cyklicznych mechanizmów spotkań i konsultacji: dziennikarze regionalni – Biuro ds. integracji europejskiej przy wicepremier ds. integracji europejskiej i współpracy euroatlantyckiej, cykl specjalistycznych szkoleń dla dziennikarzy, wizyty studyjne, przygotowanie serii materiałów poświęconych Układowi Stowarzyszeniowemu Ukraina-UE w mediach regionalnych. Partnerami w projekcie są dwie ukraińskie organizacje pozarządowe, Internews-Ukraina i Towarzystwo Lwa. Projekt ten jest realizowany przez FSM, a współfinansowany w ramach środków pochodzących z polskiej pomocy rozwojowej MSZ oraz przez USAID.

Link do rozbudowanej informacji o spotkaniu w j. ukraińskim: http://internews.ua/2017/05/start-of-eu-ua-association-project-part2/

Skip to content