Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki konkursu grantowego na rzecz Ukrainy

Wyniki konkursu grantowego na rzecz Ukrainy

W konkursie zarejestrowano 19 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 3 999 218 zł. Komisja grantowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich 19 wniosków spełniających wymogi formalne w oparciu o kryteria określone w pkt. 10. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym na rzecz Ukrainy” i zgodnie z etapami oceny opisanymi w pkt. III. 2.2 „Zasad i trybu przeprowadzenia konkursu (2017)”.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. na podstawie ocen i rekomendacji Komisji grantowej Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 5 najwyżej ocenionych wniosków, których łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 1 179 791 zł.

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

Konkurs jest elementem programu „WSPARCIE DEMOKRACJI 2017” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content