Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Wyniki konkursu grantowego na rzecz Białorusi

Wyniki konkursu grantowego na rzecz Białorusi

Uprzejmie informujemy, że do otwartego konkursu grantowego na rzecz Białorusi zgłoszono 4 wnioski projektowe na łączną kwotę dofinansowania 6 300 000 zł. Jeden wniosek nie spełnił kryteriów formalnych określonych w pkt. 9 „Regulaminu uczestnictwa w konkursie grantowym 2017”. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 3 wnioski.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej oraz dostępnej puli środków Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich 3 wniosków:

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

Konkurs był elementem programu „WSPARCIE DEMOKRACJI 2017” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content