Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Konkurs grantowy na rzecz Białorusi – wyniki oceny formalnej

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego na rzecz Białorusi zarejestrowano 4 wnioski projektowe.

2 wnioski wymagały drobnych uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w terminie ustalonym przez Sekretarza Komisji.

Jeden wniosek nie spełnił kryteriów formalnych określonych w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym”. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 3 wnioski.

Program „WSPARCIE DEMOKRACJI 2017” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content