Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy – wyniki oceny formalnej

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego na rzecz Ukrainy zarejestrowano 19 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 3 999 218 zł.

7 wniosków wymagało drobnych wyjaśnień i/lub uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w terminie ustalonym przez Sekretarza Komisji.

Wszystkie złożone wnioski spełniły kryteria formalne określone w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym”.

Program „WSPARCIE DEMOKRACJI 2017” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content