Aktualności

Small Project Fund 2017

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursie Small Project Fund 2017.

Konkurs składa się z dwóch edycji:

  1. Edycja dla obszarów miejskich w Mołdawii – pilotaż dla gmin miejskich we współpracy z partnerem społecznym. Głównym celem edycji jest wsparcie we wdrażaniu polityki miejskiej i procesu rewitalizacji w ramach trzech obszarów:
  • Rewitalizacja społeczno-kulturowa obszarów miejskich
  • Rewitalizacja gospodarcza obszarów miejskich
  • Modernizacja i remont miejskich przestrzeni publicznych

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów 50% całkowitej wartości projektu.

  1. Edycja dla obszarów wiejskich w Mołdawii – dla konsorcjów utworzonych przez co najmniej trzy gminy wiejskie i co najmniej jednego społecznego partnera. Projekty w edycji dla obszarów wiejskich powinny dotyczyć inicjatyw lokalnych grup działania. Celem edycji jest szeroko rozumiana poprawa standardów w obszarach wiejskich, zwłaszcza w dziedzinie demokracji lokalnej, modernizacji społecznej i rozwoju ekonomicznego.

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie 80% całkowitej wartości projektu.

Całkowita kwota dofinansowana projektów konkursie to ok. 155 000 USD (3 000 000 lei)

http://www.centruinfo.org/2017/03/17/fondul-granturilor-mici-2017-apel-de-propuneri-de-proiecte/

Projekty w konkursie zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

Skip to content