Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni

Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni

Tytuł projektu:  Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni / Support for Heavenly Hundred families

Projekt został zrealizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z ukraińskim stowarzyszeniem „Krym SOS”. Celem projektu było udzielenie wsparcia rodzinom „Niebiańskiej sotni” (ponad sto osób, które zginęły w czasie ukraińskiej Rewolucji Godności 2013/14) oraz rodzinom innych poległych w walce o niepodległość i demokratyczne wartości w Ukrainie.

W ramach projektu rodziny „Niebiańskiej sotni”, rodziny medyków i dziennikarzy poległych w trakcie operacji antyterrorystycznej na Wschodzie Ukrainy otrzymały wsparcie finansowe w wysokości około 1000 dolarów. Zebrano informacje o rodzinach wielodzietnych, których ojcowie brali udział w operacji antyterrorystycznej i polegli podczas działań wojskowych na Wschodzie w latach 2014–2016 i wypłacono wsparcie w wysokości 1000 dolarów 8 rodzinom wielodzietnym i 500 dolarów 23 rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w najbardziej skomplikowanej sytuacji życiowej.

Drugim komponentem projektu było wsparcie prawne ww. rodzin, które w znacznej mierze przyspieszyło i ułatwiło 49 rodzinom uregulowanie swojej sytuacji prawnej, uzyskanie należnych świadczeń socjalnych oraz uprawnień do zniżek, a także ułatwiło 100 rodzinom wypełnianie deklaracji podatkowych.

Ponadto w ramach projektu odbyły się dwie konferencje prasowe służące upowszechnianiu informacji o projekcie i jeden okrągły stół poświęcony zagadnieniom pamięci o tragicznych wydarzeniach na Majdanie Niepodległości w Kijowie.

Projekt realizowany w ramach Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2016” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content