Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Koalicja na rzecz szkolnej demokracji

Koalicja na rzecz szkolnej demokracji

Tytuł projektu:  Koalicja na rzecz szkolnej demokracji / Coalition for school democracy

Projekt realizowała Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z gruzińską organizacją Kartlosi. Była to kontynuacja prowadzonych od 2013 roku działań wspierających samorządność uczniowską i szkolną demokrację w Gruzji.

W tym roku celem było, poza dalszym wspieraniem szkół – dyrektorów, nauczycieli i uczniów w tworzeniu jak najlepszych warunków dla oddolnej uczniowskiej aktywności, sprawienie, żeby temat szkolnej demokracji zyskał istotną wagę w gruzińskim systemie edukacji.

W tym celu zaproszono do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ministerstwa Edukacji oraz ekspertów z tej dziedziny – tworząc nieformalną grupę pod nazwą „Koalicja na rzecz szkolnej demokracji”.

Koalicja stworzyła standardy działania demokratycznej szkoły, które w przyszłości mają być wprowadzane na szeroką skalę do praktyki działania gruzińskich szkół oraz stać się podstawą do dobrych rozwiązań na poziomie krajowym. Zorganizowano również debatę Open Space o szkolnej demokracji w Tbilisi, w której wzięło udział ponad 120 osób .

Równolegle do pracy Koalicji powstała sieć „Szkół dla demokracji” – zrzeszająca szkoły, które mają już pewne osiągnięcia we wdrażaniu dobrych praktyk rozwoju działań społecznych uczniów i samorządności. Szkoły te realizowały działania wdrażające standardy proponowane przez Koalicję, konsultowały proponowane rozwiązania, jak również stanowiły źródło dobrych praktyk. W placówkach przeprowadzono lekcje edukacji obywatelskiej, szkolono uczniów i nauczycieli oraz zrealizowano 8 najlepszych mini-projektów na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2016” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

Skip to content