Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym

Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym

 

Tytuł projektu:  Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji  w  procesie decyzyjnym / Strengthening rural communities participation in local decision making

Projekt realizowało Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w partnerstwie z Radą Wiejskich Parlamentów Gruzji oraz International Association „Civitas Georgica”.

Celem działań było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich poprzez wzmocnienie działań Rady Wiejskich Parlamentów Gruzji. Wsparcie to polegało na opracowaniu nowej strategii rozwoju, rozszerzeniu obszaru działań, a także na zaplanowaniu i realizacji inicjatyw obywatelskich wynikających ze zbadanych potrzeb lokalnych.

Podczas spotkania zarządu RWPG stworzono nową strategię rozwoju oraz zweryfikowano cele działania organizacji. Następnie, w 8 nowych rejonach (Kareli, Borjomi, Khobi, Zugdidi, Sagaredjo, Samtredia, Kobuleti i Vani), nieobjętych jeszcze działaniami Rady, działacze RWPG przeprowadzili badanie potrzeb lokalnych. Znaleźli i zachęcili do współpracy nowe osoby z tych miejscowości, które wzięły udział w treningach rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz przygotowujących do działań własnych.

 

Zrealizowano łącznie 8 inicjatyw w rejonach, wśród nich m.in.: „Zdrowa młodzież” (aktywizacja młodzieży dla urządzenia we wsi miejsca spotkań młodzieży i przeprowadzenie turnieju sportowego), ”Tęcza” (włączenie konsultacyjnej rady rodziców w urządzenie placu zabaw dla dzieci) oraz „Serce do serca” (aktywizacja społeczności lokalnej dla urządzenia w szkole pomieszczenia dostosowanego do możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych). We wszystkich przeprowadzonych mini-projektach uczestniczyło łącznie 2035 osób.

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2016” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

 

 

Skip to content