Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wsparcie niezależnych lokalnych i regionalnych stacji radiowych

Wsparcie niezależnych lokalnych i regionalnych stacji radiowych

Tytuł projektu:  Wsparcie niezależnych lokalnych i regionalnych stacji radiowych /  Support for independent local and regional radiostations

Celem projektu, realizowanego przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód oraz Kaukaskie Centrum Dziennikarzy było wsparcie merytoryczne i organizacyjne gruzińskich radiostacji lokalnych, usprawniające ich funkcjonowanie, a tym samym lepsze dotarcie do miejscowego odbiorcy.

Rozpoczęcie projektu od konsultacji pozwoliło na zdiagnozowanie sytuacji rozgłośni i modyfikację kolejnych działań w odpowiedzi na potrzeby uczestników. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali przede wszystkim nad zbudowaniem sieci powiązań i współpracy między sobą, tak, by po zakończeniu projektu mogli wspierać się wzajemnie i razem realizować różne przedsięwzięcia. Projekt uzupełniła wizyta studyjna w Polsce, podczas której gruzińscy radiowcy mieli okazje poznać polskie doświadczenia i zaczerpnąć z nich inspirację do swoich działań.

W trakcie realizacji projektu nadawanie rozpoczęło radio TAO, zaś radio Speqtri FM uruchomiło radiową stronę internetową, ostatecznie realne wsparcie otrzymało 9 gruzińskich rozgłośni radiowych.

Efektem projektu są nie tyko nowe kompetencje, inspiracje i sieć kontaktów nawiązanych przez uczestników, ale również lepiej uświadomione dalsze potrzeby rozwojowe definiowane zarówno w wymiarze indywidualnych potrzeb szkoleniowych, jak i identyfikacji potrzeb instytucjonalnego rozwoju rozgłośni.

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2016” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content