Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Seminarium podsumowujące projekt „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja dobrych praktyk”.

Seminarium podsumowujące projekt „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja dobrych praktyk”.

18 stycznia 2017 w biurze ukraińskiego rzecznika praw człowieka w Kijowie odbyło się seminarium podsumowujące projekt: „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja dobrych praktyk”. Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy tego projektu oraz działacze NGO i przedstawiciele władzy lokalnej – uczestnicy innych projektów , inicjatorzy działań na rzecz budowania w Ukrainie demokracji lokalnej. Pierwsza część spotkania była poświęcona prezentacji rezultatów  projektu. 6 lokalnych grup z  regionu czernigowskiego, połtawskiego i sumskiego przygotowało i przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące ważkich dla lokalnej społeczności problemów.

W mieście Gorodnia mieszkańcy wypowiadali się w sprawie zagospodarowania miejsca, gdzie wcześniej stał pomnik Lenina; w wsi Łukaszowka – jak zagospodarować budynek po byłej szkole, żeby służył mieszkańcom jako centrum kultury; w Połtawie – mieszkańcy sąsiadujący z  centrum adaptacji dla bezdomnych mieli możliwość wyrażenia opinii w sprawie niełatwego czasem dla nich sąsiedztwa i tego co można zrobić żeby sytuację poprawić; we wsi Woronina i we wsi Kaliczewka – mieszkańcy wypowiadali się w sprawie nowego przystanku autobusowego, a w Achtyrce – w sprawie przynależności terytorialnej. Poprowadzenie konsultacji społecznych okazało się niełatwym, ale ciekawym doświadczeniem realnej współpracy z władzą lokalną z jednej strony i rozbudzeniem aktywności mieszkańców – z drugiej. Na Ukrainie konsultacje społeczne są jeszcze mało znanym i rzadko stosowanym mechanizmem demokracji lokalnej tym cenniejsze doświadczenie uczestników projektu.

Skip to content