Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Uczestnicy projektu Aktywna Hromada kontynuują organizację debat z mieszkańcami

Uczestnicy projektu Aktywna Hromada kontynuują organizację debat z mieszkańcami

3 grudnia 2016 r. w hromadzie Muzykiwka, ostatniej spośród trzech biorących udział we wspólnym projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i ukraińskiej Fundacji Europe XXI odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami zorganizowane w formie debaty. Poprzedziła ją prezentacja wyników przeprowadzonej ankiety, badającej potrzeby mieszkańców w zakresie prowadzonej polityki oraz zwracającej uwagę na najbardziej palące problemy połączonej hromady.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy i przedstawiciele Rady Wiejskiej. Celem przeprowadzonego badania było zwrócenie uwagi mieszkańców na problemy, z którymi boryka się hromada oraz danie im czytelnego sygnału, że to właśnie ich głos jest najważniejszy. Wnioski z badania stały się podstawą przeprowadzonych później debat.

Wypełnioną ankietę do biblioteki dostarczyło 376 osób, w niewielkiej wsi liczba ta zrobiła wrażenie nie tylko na organizatorach, ale przede wszystkim na samych mieszkańcach.  Ankietowani proszeni byli o wskazanie tych problemów w przestrzeni publicznej hromady, którymi według nich należy zająć się w pierwszej kolejności. Rada Wsi zdecydowała, że wyasygnuje z wiejskiego budżetu środki na realizację wyznaczonych przez mieszkańców zadań.

Ważnym elementem ankiety była część dotycząca chęci zaangażowania się mieszkańców w omawiane problemy. Spośród wszystkich ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, 156 osób zadeklarowało chęć fizycznego wsparcia projektów, a 21 osób – wsparcie finansowe. Spora grupa – 104 osoby – zadeklarowała chęć moralnego wsparcia działań mieszkańców. Wynika z tego, że największy odsetek badanych jest gotów wziąć na siebie część bezpośredniej odpowiedzialności za życie hromady. W tradycyjnej, wiejskiej społeczności przyzwyczajonej do tego, że wszystkie decyzje podejmowane są „gdzieś na górze” poza samymi mieszkańcami, efekty tych debat można uznać za wielki sukces.

Obecnie muzykiwska hromada przygotowuje się do zastosowania kompetencji zdobytych podczas trwania projektu Aktywna Hromada w zagospodarowaniu środków zdobytych w ramach konkursu USAID, którego jednym z podstawowych warunków jest bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących życia hromady.

O spotkaniu można przeczytać na publicznym profilu programu Aktywna Hromada.

Skip to content