Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Działalność Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach wsparcia reformy decentralizacji na Ukrainie w 2016 roku

Działalność Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach wsparcia reformy decentralizacji na Ukrainie w 2016 roku

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w 2016 roku w ramach Memorandum o wsparciu reformy samorządu lokalnego na Ukrainie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej kontynuowała wielowymiarowe wsparcie reformy decentralizacji na Ukrainie.

W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji w latach 2014-2016 zrealizowano 40 projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym i wsparcia połączonych hromad (gmin). W programie uczestniczyło ok. 80 nowych połączonych hromad – opracowano strategie, przeprowadzono konsultacje społeczne, ustanowiono ścieżki współpracy władzy lokalnej z organizacjami społecznymi itp. Ważnym elementem programu było również wsparcie dziennikarzy w mediach regionalnych i miejscowych (14 projektów). Ogólny budżet programu wyniósł ok. 4 mln euro.

Wspólnie z partnerami z projektów DESPRO/SKAT, ПРОМІС-PLEDDG i SKL International zorganizowano 12 wizyt studyjnych, w tym dla deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy (członków Komitetu ds. Budownictwa Państwowego, Polityki Regionalnej i Samorządu Lokalnego), dziennikarzy, przedstawicieli samorządu lokalnego różnych poziomów, specjalistów w różnych sektorach usług zapewnianych przez samorządy, a także ukraińskich ekspertów w obszarze decentralizacji.

Dla udziału w szeregu przedsięwzięć na Ukrainę zaproszeni zostali eksperci różnych specjalizacji, w tym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w warunkach decentralizacji, planowania przestrzennego i urbanistyki, otwartego modelu zarządzania w samorządach, planowania strategicznego w rozwoju samorządu lokalnego, a także organizacji funkcjonowania instytucji oświatowych w kontekście reformy decentralizacji.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w 2016 roku wystąpiła jako kluczowy podmiot w organizacji dwóch znacznych wydarzeń w temacie decentralizacji, mianowicie w konferencji „Demokracja lokalna we współpracy polsko-ukraińskiej” (Połtawa, 24-25.11.2016, ponad 200 uczestników) oraz „Forum Samorządu Lokalnego” (Charków, 29.11.2016, ponad 600 uczestników), a także współorganizowała inne przedsięwzięcia tego typu.

Fundacja zapewniła także udział ukraińskich przedstawicieli w szeregu wydarzeń w Polsce, obejmujących temat rozwoju samorządu lokalnego, w tym w 9-tym Forum Europa-Ukraina (Łódź, 24-26.01.2016), w 2-gim Europejskim Kongresie Samorządu (Kraków, 5-6.04.2016) i w 26-tym Forum Ekonomicznym (Krynica, 6-8.09.2016).

Pracownicy Fundacji brali udział w opracowaniu europejskiego programu wsparcia decentralizacji na Ukrainie U-LEAD w sferze jego przystosowania do ukraińskiej specyfiki i strukturyzacji polskiego udziału w programie.

Oprócz wsparcia decentralizacji, Fundacja Solidarności Międzynarodowej realizuje również inne przedsięwzięcia, w tym wspólny z USAID projekt dot. informowania społeczeństwa ukraińskiego o różnych aspektach Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina. Fundacja prowadzi również projekty pomocy humanitarnej, jak remont i kupno sprzętu dla szkół w strefie przyfrontowej (obwody charkowski i ługański), a także pomoc finansową i prawną Krym-SOS, rodzinom bohaterów Niebiańskiej Sotni, uczestników ATO itd.

Fundacja prowadzi również wsparcie informacyjne i sprzyja rozprzestrzenianiu informacji o ukraińskich reformach w polskich środkach masowego przekazu, w tym finansuje wizyty dziennikarzy polskich na Ukrainie.

Skip to content